Onze betrokkenheid bij veilige gesprekken

August 25, 2020

Ieder LinkedIn-lid heeft het recht op een veilige, betrouwbare en professionele ervaring op ons platform. Sommigen van u hebben aangegeven dat we betere maatstaven moeten hanteren voor veilige gesprekken vanwege de professionele context van LinkedIn. We zijn het daar helemaal mee eens. We zetten ons in om ervoor te zorgen dat gesprekken respectvol en professioneel blijven. Hieronder ziet u enkele wijzigingen die u kunt verwachten en maatregelen die we hebben toegepast om u te helpen opbouwende gesprekken te voeren.

Ons beleid moet sterker en duidelijker zijn

We versterken onze richtlijnen voor onze Professionele community om duidelijk te maken dat haatdragende, intimiderende, opruiende of racistische content absoluut niet thuishoren op ons platform. In onze voortdurende veranderende wereld voeren meer mensen gesprekken over gevoelige onderwerpen op LinkedIn en het is essentieel dat deze gesprekken opbouwend en respectvol blijven en nooit schadelijk worden. Als we content of gedrag zien dat onze richtlijnen schendt, spelen we daar snel op in en verwijderen we deze. We introduceren verder onze nieuwe educatieve content in de feed naarmate u een bijdrage plaatst, een bericht stuurt en contact met anderen opneemt. Deze content is bedoeld om onze richtlijnen te laten zien en gesprekken professioneel te houden.

Het gebruik van AI en machinaal leren (ML) om ongewenste content te voorkomen

We doen meer met AI en ML, inclusief samenwerking met Microsoft, om ervoor te zorgen dat de LinkedIn-feed gepast, gewenst en professioneel is. Onlangs hebben we onze beveiliging opgeschaald met nieuwe AI-modellen voor het vinden en verwijderen van profielen die ongewenste content bevatten. Ook hebben we een LinkedIn Fairness Toolkit (LiFT) gemaakt om meerdere definities van rechtvaardigheid te meten in de ML-workflows op grote schaal. We hebben LiFT gebruikt om prototype anti-intimidatie classificatiesystemen te verbeteren en we maken dit algemeen beschikbaar voor andere bedrijven via open source. 

Ook hebben we AI geïmplementeerd voor het stoppen van ongewenste, opruiende, intimiderende of haatdragende content wanneer deze privé wordt verzonden via de berichtenfunctie naar individuele leden. Wanneer content wordt gedetecteerd als mogelijke intimidatie ziet u ook een waarschuwing in het bericht bovenaan, waarbij u de optie krijgt om het bericht weer te geven (en melden) of het te sluiten en als veilig te markeren. Dit is voor ons een signaal van ongewenste berichten van verzenders en geeft ons de kans op de juiste manier op te treden, wat ook inhoudt dat we de verzender kunnen wijzen op onze richtlijnen.

Overbrugging van de kloof wanneer u content meldt die onze richtlijnen schendt

Wanneer u content of gedrag meldt dat onze richtlijnen schendt nemen we maatregelen zoals het verwijderen van content of beperken van een account. In de komende weken verhogen we onze transparantie in dit proces. We overbruggen de kloof met leden die ongewenste content hebben gemeld, door hen te laten weten wat we hebben gedaan met hun melding. En voor leden die onze richtlijnen hebben geschonden maken we duidelijk welk beleid ze hebben overtreden en waarom hun content werd verwijderd.

Hulp bij het veilig houden van uw gesprekken op dit moment

Hieronder ziet u enkele maatregelen en tips die u zelf kunt toepassen om een gesprek op de rails te houden.

  • Ga alleen een connectie aan met meer mensen die u kent en vertrouwt. Door uw netwerk vertrouwd te houden —  door alleen connecties aan te gaan met mensen die u persoonlijk kent —  is de kans groter dat deze connecties u kunnen helpen met uw professionele bestaan, of het nu gaat om een aanbevolen vacature, voorgesteld worden of carrièreadvies. 
  • Klik op ‘Negeren’ en ‘Ik ken deze persoon niet’ wanneer u een uitnodiging krijgt en u wilt deze niet accepteren. Hierdoor wordt de uitnodiging verwijderd zonder dat u deze accepteert en de verzender weet niet dat u hun uitnodiging hebt genegeerd. Als u deze opties hebt aangeklikt voorkomt u ook dat dit lid u toekomstige uitnodigingen verstuurt.
  • Volg mensen niet meer als u hun updates niet meer wilt zien. Als u iemand niet meer volgt worden al hun updates verborgen op uw LinkedIn-feed. Als u een connectie met een persoon hebt en ervoor kiest hen niet meer te volgen, dan blijft de connectie in stand maar u ziet hun updates niet meer in de feed. Het lid ontvangt geen melding dat u hem of haar niet meer volgt. Lees meer informatie over hoe u het volgen van mensen opheft.
  • Kies uw doelgroep wanneer u een bijdrage deelt. U hebt nu de optie om te selecteren wie uw content te zien krijgt. U kunt Iedereen selecteren, waardoor uw bijdrage zichtbaar is voor iedereen op of buiten LinkedIn; Iedereen + Twitter laat uw bijdrage op zowel LinkedIn als Twitter zien; of Alleen connecties, waardoor uw bijdrage zichtbaar is voor uitsluitend uw eerstegraads connecties. Dit vermindert de kans dat mensen die u niet kennen (of die u niet vertrouwt) uw bijdrage kunnen zien. 
  • Verwijderen of uitzetten van commentaar. Gesprekken zijn belangrijk maar soms wilt u dat uw woorden een op zichzelf staand feit zijn. U hebt de optie om commentaar uit te zetten voordat of nadat u een bijdrage deelt.  Als u zich niet veilig voelt vanwege commentaar of het gesprek beweegt zich in een niet-productieve en onprofessionele richting, dan kunt u het door u gegeven commentaar verwijderen dat u gaf naar aanleiding van bijdragen van anderen of commentaar dat werd gegeven op content die u hebt gedeeld.
  • Leden blokkeren die u een onveilig of ongemakkelijk gevoel geven. Als u een lid eenmaal hebt geblokkeerd, verschijnen ze op uw lijst van geblokkeerde leden. Het geblokkeerde lid krijgt geen melding hierover.

We zetten ons in om een beter platform te hebben en goede impulsen en acties die we elke dag signaleren te versterken en het gedrag en content te stoppen die uw ervaring zou kunnen benadelen. We houden u op de hoogte tijdens de release van deze nieuwe technologie en functies die u en iedereen op het platform beschermen.