Nu ändrar och stärker vi våra medlemspolicys för en tryggare plattform för alla

September 29, 2020

Detta märkliga corona-år  har vi sett hur våra medlemmar  har hjälpt varandra i sina nätverk  med att ge råd, hitta nya möjligheter, bli mer produktiva och lära sig nya kompetenser. Det är viktigt för oss att alla kontakter en medlem har med någon annan i sitt nätverk är respektfull och konstruktiv. , Därför har vi nu uppdaterat  våra medlemspolicys

Våra uppdaterade policys finns här och kan sammanfattas med att vi vill att våra medlemmar ska:

  • Känna sig trygga.  Våra medlemmar ska behandla varandra med respekt och artighet. Varken hat, diskriminering, rasism, trakasserier  eller mobbning  hör hemma på LinkedIn.
  • Vara tillförlitliga.  Medlemmar ska använda sin riktiga identitet, uppge korrekt information om sig själva eller sin organisation och bara dela information som är äkta och sanningsenlig. Vi tillåter inte oäkta profiler, falska jobb eller felaktig information. 
  • Vara professionella.  Innehåll ska vara relevant och professionellt relaterat.  Stötande, provocerande eller uttryckligt sexuellt innehåll är inte tillåtet.
  • Respektera andras rättigheter. Medlemmar måste följa lagar om integritetsskydd, upphovsrätt och andra tillämpliga lagarnär de använder LinkedIn.

Om du ser något på LinkedIn som du anser strider mot våra policys, ber vi dig att rapportera det till oss så att vi kan granska det noggrant och eventuellt vidta åtgärder. Med hjälp av rapportering  och våra automatiserade säkerhetsfunktioner kan vi skydda dig från olämpligt innehåll  på plattformen.

Vi ökar nu också transparensen i vad som händer  efter att innehåll har rapporterats.  När du anmäler innehåll eller beteenden som bryter mot våra policys  vidtar vi åtgärder. Vi kan till exempel ta bort innehållet eller begränsa en medlems  konto. Vi  håller dessutom medlemmar som rapporterar olämpligt innehåll uppdaterade och informerar dem om vilka åtgärder vi vidtar. Medlemmar som bryter mot våra policuys informeras om vad de anses brytabryta mot och varför deras innehåll tas bort. Vi vet att vi inte alltid kommer att göra helt rätt, och om vi tar bort ett inlägg av misstag kommer vi att korrigera det snarast.

LinkedIns community består av medlemmar som inte alltid kommer överens, men vi kan och vi ska oavsett det alltid behandla varandra med respekt.  Hoppas du vill vara med oss i arbetet med att behålla LinkedIn som en trygg, tillförlitlig och professionell plats för yrkesverksamma världen över.